skip to Main Content

Här samlar vi information som kan vara intressant för dig som är medlem i föreningen.

För att öppna en pdf med aktuellt bokningsläge, klicka här:

Vinter (okt-april)

Sommar (maj-sept)

För att öppna en pdf med andelsschemat, klicka här:

Andelsschema.pdf

 

Back To Top